28-7-pr1532

"กฟก.ร่วมใจถวายเทียนพรรษา"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดเสมียนนารี

อ่านรายละเอียด

27-7-pr1510

"เลขาธิการ นำทีมผู้บริหาร ประชุม MC ครั้งที่ 2"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำทีมผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมประชุม MC (Management Cockpit) ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านรายละเอียด

10-7-PR1014

"กฟก.ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง”"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 26 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร นครนายก ฉะเชิงเทรา

อ่านรายละเอียด

image025_Medium

"รมช.อำนวย ตรวจหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จ.นครสวรรค์”"

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 มิถุนายน 2558 นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2558

อ่านรายละเอียด

24-6-pr1376

"กฟก.จัด KICK OFF DAY นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเดินหน้าจัด KICK OFF DAY นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร หวังกระตุ้นสมาชิกออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 28 มิ.ย.นี้

อ่านรายละเอียด

5-6-pr1539

"กรมการปกครองเร่งทำความเข้าใจหน่วยงานในสังกัด จัดสัมมนาเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ”"

ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2558 เพื่อวางแผนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ตามแผนบริหารจัดการเลือกตั้ง

อ่านรายละเอียด

2-6-pr1511

"กรมการปกครองเจ้าภาพ จัดสัมมนาภาคกลางเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ”"

เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2558 เพื่อวางแผนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

อ่านรายละเอียด

15-5-pr1467

"กองทุนฟื้นฟูฯ ร่วมพิธีแรกนาขวัญ พระโคเสี่ยงทายกินงา หญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร”"

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ เสี่ยงทาย 'พระโค' กิน 'หญ้า' น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ขณะที่พระยาแรกนาหยิบได้ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า ‘น้ำมาก นาที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

อ่านรายละเอียด

13-5-pr1451

"เปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกร กฟก. ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ คึกคัก”"

นายสมศักดิ์ อยู่รอต ผู้อำนวยการสำนักกิจการภูมิภาคที่ 1 เปิดเผยว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1 ภาคเหนือ วันแรกในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นไปอย่างคึกคัก โดยบรรยากาศในช่วงเช้าก่อนเวลาเปิดรับสมัครฯ

อ่านรายละเอียด

12-5-pr1440

"เปิดรับสมัครผู้แทนกองทุนฟื้นฟูฯ ภาคใต้ วันแรกมีผู้ลงสมัครชิงชัย 5 ราย”"

นายวันชัย สุวรรณวิหค ประธานกรรมการรับสมัครการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2558 เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 20 คน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง

อ่านรายละเอียด

12-5-pr1422

"ภาคกลางรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ วันแรกคึกคัก”"

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคกลางหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส ได้ลงนามประกาศกำหนดวันเลือกตั้งเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงแล้ว

อ่านรายละเอียด

9-4-pr1314

"กฟก.จับมือ 3 แบงค์ ลงนาม MOU เพิ่มทางเลือกเกษตรกรชำระหนี้”"

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดึง 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธ.ก.ส. ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ลงนาม MOU เพิ่มทางเลือกเกษตรกรชำระหนี้ หวังดันยอดชำระหนี้เพิ่มขึ้น 80% ของลูกหนี้

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

บรรยากาศในห...
บรรยากาศในห...
นายสมยศ ภิร...
บรรยากาศในห...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...

Create PDF Recommend Print

ระเบียบ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      1.  โครงสร้างและการบริหารงาน พ.ศ.2553

      2.  เกษตรกร พ.ศ.2544

      3.  การรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร พ.ศ.2554

      4.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2543

      5.  การพิจารณาแผนและโครงการ การจ่ายเงิน การใช้คืนเงินกองทุน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      6.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2543

      7.  การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547

      8.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน และค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันของกองทุน พ.ศ.2553

      9.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร พ.ศ.2547

      10.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อ เช่าซื้อ หรือเช่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันไปจากกองทุนและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของเกษตรกรที่ตกเป็นของกองทุน พ.ศ.2553

      11.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการหนี่้ของเกษตรกร  พ.ศ.2553

      12.  ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ พนักงานกองทุนฟื้นฟูและเกษตรกร  พ.ศ.2554 

      13.  การพัสดุ  พ.ศ.2547

      14.  บัตรประจำตัวกรรมการ กรรมการบริหาร อนุกรรมการ เลขาธิการ พนักงาน ลูกจ้างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2547

      15.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร  พ.ศ.2547

      16.  การประชุม  พ.ศ.2551

      17.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ.2542

      18.  การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2547

      19.  การกระจายอำนาจการบริหาร  พ.ศ.2547

      20.  การกระจายอำนาจการบริหาร(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2549

      21.  หลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรที่ได้มีการบังคับคดีเสร็จสิ้นแล้ว พ.ศ.2553

    

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย

      22.  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2554

      23.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงาน  พ.ศ.2553

      24.  วิธีการเบิกจ่ายค่าจ้าง  พ.ศ.2543

      25.  สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  พ.ศ.2554

      26.  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงานประจำในราชอาณาจักร  พ.ศ.2554

      27.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลของพนักงาน  พ.ศ.2554

      28.  รถและการใช้รถของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  พ.ศ.2554

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย

      29.  ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการบริหาร  พ.ศ.2552

 

ข้อบังคับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

      30.  การปฏิบัติงานของเลขาธิการและการมอบอำนาจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน  พ.ศ.2554

 

 

กฎกระทรวง

      31.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2544 

      32.  กำหนดการแบ่งภูมิภาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 

 

ประกาศคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร เรื่อง

      33.  การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2553

      34.  หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. 2553

      35.  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีโครงการส่งเสริมของรัฐ (ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2554)

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month July 2015 Next month
S M T W T F S
week 27 1 2 3 4
week 28 5 6 7 8 9 10 11
week 29 12 13 14 15 16 17 18
week 30 19 20 21 22 23 24 25
week 31 26 27 28 29 30 31

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้154
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้904
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3538
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6042
mod_vvisit_counterเดือนนี้25022
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28762
mod_vvisit_counterทั้งหมด1133688
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan