บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

 • เลขาธิการมอบโนยบาย หน.สำนักงานสาขาทั่วประเทศ

  Monday, 12 January 2015 3166 views

    นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวปิดการประชุมมอบนโยบายให้สำนักและสาขาจังหวัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลักการมีอยู่ 4 ย. คือ เยือกเย็น ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น และยืนหยัด โดยเลขาธิการได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “คำว่า เยือกเย็น ตอนนี้ข้างในมันร้อนมาก สิ่งที่ออกม...

  12-1-pr992

   

  นายวัชระพันธุ์  จันทรขจร  เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กล่าวปิดการประชุมมอบนโยบายให้สำนักและสาขาจังหวัด  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม  2558 ณ โรงแรมลักซอร์ ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยใช้หลักการมีอยู่ 4 ย. คือ เยือกเย็น  ยิ้มแย้ม  ยืดหยุ่น  และยืนหยัด

  โดยเลขาธิการได้กล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “คำว่า เยือกเย็น ตอนนี้ข้างในมันร้อนมาก  สิ่งที่ออกมาคือหน้าตา อาจจะหน้านิ่วคิ้วขมวดในบางที่ บางเวลา   ยิ้มแย้ม  ถ้ายิ้มมากเมื่อไหร่แสดงว่าจะตัดสินประหารใคร  และยิ้มอีกแบบนึงคือรักและเป็นห่วง  ต่อมายืดหยุ่น จะฟังอะไรทั้งหมดฟังด้วยความคิดวิเคราะห์  โดยพวกเราแต่ละคนมีความเป็นมา  จุดยืน  ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน  และนำมาคิดตาม  นำมาแยกแยะ  และสิ่งที่ต้องการมากที่สุดทั้งจากตัวเอง  จากพวกเรา  ก็คือการยืนหยัด สิ่งที่บอกว่าพวกเราคือบางระจันนั้นไม่ใช่  เพราบางระจันตายตอนจบทั้งตำบล  แต่ของเราคือกองทัพม้า  500 คน ที่ตีฝ่าออกไป  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันนอกตีเมืองจันทบุรี  สร้างกองเรือรบพิเศษ  บุกมาโจมตีสุกี้พระนายกอง  และในที่สุดสถาปนากรุงธนบุรี  และใช้เวลาเพียง 9 เดือน  แต่กองทัพม้ากองนี้ใช้เวลา 3 เดือน  การทำงานเราทำอย่างมีทิศทาง  เรามีทางออกเป็นขั้นเป็นตอน  เราจะต้องรู้ว่าในจังหวัดเราจะทำอะไร  ซึ่งมีเวลาอยู่ 10 วันอยู่ 8 ครั้ง คือวันพรุ่งนี้ (8 มกราคม) และวันสุดท้ายของครั้งที่ 8 คือวันที่ 30 มีนาคม  โดย 10 วันแรกจะดูการปรับตัวของพวกเราทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัด  และหลังจากนั้นถ้าใครทำไม่ได้ต้องบอก จะได้นำไปไว้ในที่เหมาะสม  ใครทำไหวลุยกันต่อไป จะไม่มีคนที่ตีกรรเชียง จะไม่มีคนที่แอบไปเกาะก้อนหินไม่ไปกับพวก  ทั้ง 329 คนต้องไปพร้อมกัน  ต้องไปตีเมืองจันท์กันให้ได้  ต่อไปนี้จะทำงานกับพวกเราในหลักการ  4  ย. และจะมีทีมเฉพาะกิจเป็นเรื่อง ๆ องค์ประกอบมีทั้งคนภายในและคนภายนอก  ต่อไปนี้ทุกคนต้องกล้าพูด  กล้าทำ  คิดสร้างสรรค์  จะบอกว่าตัวเองมีความผูกพันกับพวกเรา  จำชื่อคน 329 คนได้เกือบหมด  และรู้ว่าทุก

  คนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร  หลาย ๆ คนมีปัญหาอะไรรู้หมด  และนี่คือครอบครัวของผม  และผมจะไม่ละทิ้งครอบครัวผมแน่นอน  ครอบครัวผมเป็นอะไรผมต้องดูแล และผมพร้อมที่จะเป็นคนแรกที่จะเสียสละ  เพื่อให้ครอบครัวอยู่”

  เยือกเย็น  ตอนนี้มันร้อนมาก  แต่สิ่งที่ออกมาคือหน้าตา  จะหน้านิ่วคิ้วขมวดในบางที่ บางเวลา  โดยทั่วไปเป็นอย่างนี้  แต่ข้างในร้อนมาก  ถ้ายิ้มมากเมื่อไหร่แสดงว่าจะตัดสินประหารใคร  และยิ้มอีกแบบนึงคือรักและเป็นห่วง 

  1.เยือกเย็น  ฟังอะไรทั้งหมดฟังด้วยความคิดวิเคราะห์  พวกเราแต่ละคนมีความเป็นมา  จุดยืน  ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน  และนำมาคิดตาม  นำมาแยกแยะ  

  2.ยืดหยุ่น 

  3.ยืนหยัด  สิ่งที่ต้องการมากที่สุดทั้งจากตัวเอง  จากพวกเรา  ก็คือการยืนหยัด สิ่งที่บอกว่าพวกเราคือบางระจันนั้นไม่ใช่  เพราบางระจันตายตอนจบทั้งตำบล  แต่ของเราคือกองทัพม้า  500 คน ที่ตีฝ่าออกไป  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตีเมืองจันทบุรี  สร้างกองเรือรบพิเศษ  บุกมาโจมตีสุกี้พระนายกอง  และในที่สุดสถาปนากรุงธนบุรี  และใช้เวลาเพียง 9 เดือน  แต่กองทัพม้ากองนี้ใช้เวลา 3 เดือน  และต่อไปนี้ 7 วัน 10 วันเราต้องทำงานไม่ใช่เสาร์อาทิตย์หยุดแล้วจะมานั่งกลัวว่าจะไม่มีงานทำ  การทำงานเราทำอย่างมีทิศทาง  เรามีทางออกเป็นขั้นเป็นตอน  เรารู้ว่าในจังหวัดเราจะทำอะไร  เรารู้ว่าต่อไปทางสำนักงานจะต้องรีบเสนอรีบติดต่อมา  มีเวลาอยู่ 10 วันอยู่ 8 ครั้ง คือวันพรุ่งนี้  และวันสุดท้ายของครั้งที่ 8 คือวันที่ 30 มีนาคม โดย 10 วันแรกจะดูการปรับตัวของพวกเราทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาจังหวัด  และหลังจากนั้นถ้าใครทำไม่ได้ต้องบอก จะได้เอามาไว้ในที่เหมาะสม  ใครทำไหวลุยกันต่อไป  จะไม่มีคนที่ตีกรรเชียง จะไม่มีคนที่แอบไปเกาะก้อนหินไม่ไปกับพวก  329 คนต้องไปพร้อมกัน  ต้องไปตีเมืองจันท์กันให้ได้  ต่อไปนี้จะทำงานกับพวกเราใน  4  ย. และจะมีทีมเฉพาะกิจเป็นเรื่อง ๆ มีทั้งคนในและคนนอก  ต่อไปนี้ต้องกล้าพูด  กล้าทำ  คิดสร้างสรรค์ 

   และจะบอกว่าตัวเองมีความผูกพันกับพวกเรา  จำชื่อคน 329 คนได้เกือบหมด  และรู้ว่าทุกคนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร  หลาย ๆ คนมีปัญหาอะไรรู้หมด  และนี่คือครอบครัวของผม  และผมจะไม่ละทิ้งครอบครัวผมแน่นอน  ครอบครัวผมเป็นอะไรผมต้องดูแล และผมพร้อมที่จะเป็นคนแรกที่จะเสียสละ  เพื่อให้ครอบครัวอยู่

banner_coop

mobil porno mobil porno mobil porno mobil porno