19-8-pr551

"เลขาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามงาน กฟก.อิสาน กลุ่มที่ 1”"

นายวัชระพันธ์ุ  จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ อินบุญ ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผอ.สำนักอำนวยการ นายสุรพล เสถียรมาศ ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายประยงค์ อัฒจักร รอง ผอ.สำนักฟื้นฟูฯ นายคงเจตน์ พร้อมนำพล หัวหน้าส่วนฝึกอบรม

อ่านรายละเอียด

13-8-pr531

"12 สิงหา มหาราชินี"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการพร้อมคณะเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านรายละเอียด

4-8-pr497

"เลขาฯ ประชุมตรวจติดตามแนวนโยบาย พร้อมลงพื้นที่องค์กรเกษตรกรเขตภาคกลาง"

เลขาธิการสำนักงานกองทุน ฟื้นฟูฯ เป็นประธาน ซึ่งเขตภาคกลางในครั้งนี้ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯสาขาจังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

อ่านรายละเอียด

29-7-pr476

"“สานสัมพันธ์สมาชิกเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” กองทุนฯ ภาคอีสาน ระดมสาขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้”"

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดเวที “สานสัมพันธ์สมาชิกองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดหนองบัวลำภู สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ณ ตลาดชุมชนบ้านห้วยเดื่อ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ

อ่านรายละเอียด

24-7-pr458

"เลขาธิการพร้อมต่อยอดกิจกรรมเลี้ยงวัว “สมาพันธ์เลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพบ้านโคนผง””"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะจากสำนักงานใหญ่ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ และ ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

อ่านรายละเอียด

24-7-pr448

"ซื้อหนี้ ธกส. ให้สมาชิก กฟก.เชียงใหม่ กว่า 7.2 ล้านบาท”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกลูกหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 20 ราย มูลหนี้รวม 7,293,825 บาท

อ่านรายละเอียด

23-7-pr444

"เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มปาล์มน้ำมันนาด้วง”"

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายวัชระพันธ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ นายกอบเกียรติ ศรีคราม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ฯ นายประยงค์ อัฒจักร รองผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ

อ่านรายละเอียด

23-7-pr424

"กฟก.อีสาน จัดกิจกรรมลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคอีสานร่วมกับจังหวัดเลยและทหารบกจังหวัดเลยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมองค์กรเกษตรกรลงแขกดำนาปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ บ้านหนองเป็ดก่า หมู่ 16 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

อ่านรายละเอียด

21-7-pr412

"เกษตรกรภาคกลาง ร้อง คสช. ช่วยแก้ปัญหาหนี้เรื้อรัง”"

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา เกษตรกรจากภาคกลางได้รวมตัวกันที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประมาณ 100 คนเศษ ยื่นหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่ถูกฟ้องร้อง ล้มละลาย ขายทอดตลาดบ้าน ทรัพย์สิน ที่ดิน ของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อ่านรายละเอียด

18-7-pr409

"เลขาธิการ ลงพื้นที่อุตรดิตถ์ ติดตามงานภาคเหนือ 5 จังหวัด”"

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ติดตามงานสำนักงานสาขาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 4 , จังหวัดอุตรดิตถ์ , จังหวัดแพร่ , จังหวัดน่าน , จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

อ่านรายละเอียด

18-7-pr394

"5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ทำ MOU ปฏิบัติงานกับเลขาธิการ”"

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามสำนักงานสาขาจังหวัดในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก, พิจิตร, กำแพงเพชร, นครสวรรค์ และอุทัยธานี ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด

18-7-pr393

"กฟก.ทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย”"

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม2557 นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เป็นประธานถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

อ่านรายละเอียด

2-7-pr347

"กองทุนฯ ภาคอีสาน จัดเวทีสุนทรียะ “เสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร””"

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2557 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีสุนทรียะเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ตลอดทุกไตรมาส โดยมี นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน และมีผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูฯ ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ผู้อำนวยการสำนักบริหาร หัวหน้าส่วนฝึกอบรม เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย

อ่านรายละเอียด

17-6-pr354

"กฟก.ขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 ให้องค์กรเกษตรกร”"

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น มอบเงินกู้ยืมไม่เกิน 500,000 บาทให้กับองค์กรเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียด

3-6-pr328

"ตัวแทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ส่งต่อปัญหาเกษตรกรให้หัวหน้า คสช. สานต่อ”"

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ตัวแทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไท ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยฝ่ายเลขานุการของคณะรักษาคงามสงบแห่งชาติเป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

อ่านรายละเอียด

ประมวลภาพ กฟก.

เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
เมื่อวันที่...
นายวัชระพัน...
ผู้แทนคณะกร...
ผู้แทนคณะกร...

จุลสาร กฟก.

frdbook1-55

บทสัมภาษณ์_ผู้บริหาร

icon-who

ปฏิทิน กิจกรรม

Last month August 2014 Next month
S M T W T F S
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้738
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้889
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3001
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5525
mod_vvisit_counterเดือนนี้19212
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22632
mod_vvisit_counterทั้งหมด882159
Joomla extensions by Siteground Hosting
escort escort escort escort bayan escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan